fbpx

จักรยานยืมใช้ฟรี

เราสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และการลดความสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง จึงได้เตรียมจักรยานไว้ให้ท่านใช้เดินทางท่องเที่ยวและสำรวจหัวหินอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

ท่านสามารถติดต่อ Holiday Host เพื่อขอยืมจักรยานได้ฟรีตลอดเวลา ทั้งนี้เรายังได้เตรียมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆ สำหรับท่าน อาทิ หมวกนิรภัย ไฟส่องสว่าง โซ่ล็อคจักรยาน