fbpx

สำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

ทุกวัน เราตระหนักถึงความงดงามของโลกใบนี้ ดังนั้นหนึ่งในความตั้งใจของเราก็คือ รักษาความสวยงามนั้นไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
งานออกแบบสถาปัตยกรรมที่เปิดให้แสงธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกหมุนเวียนเข้าไปภายในอาคาร คือเรื่องแรกที่เราสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้
เราพยายามเลือกใช้วัตถุดิบในการทำอาหารจากผลิตผลท้องถิ่น เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง นอกจากนั้น เรายังพยายามจำกัดขยะให้น้อยที่สุด รวมทั้งมีระบบการจัดการขยะที่ถูกต้องตามสุขลักษณะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แม้แต่ขั้นตอนการเช็คอินของเราก็ยังเลือกใช้ระบบดิจิตอลเพื่อลดการใช้กระดาษที่ไม่จำเป็น
หนึ่งในความภูมิใจของ Let’s Sea คือการได้รับและรักษามาตรฐาน ISO14001 ไว้ได้มาตลอดจนถึงทุกวันนี้ มาตรฐานสากลนี้เป็นการรับรองว่า Let’s Sea คือรีสอร์ทที่มีระบบบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนั่นก็คือหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมที่เรายึดถือเป็นหลักการ